torsdag 17 juni 2010

Färgkarta över Båven

Alla som fiskar i Båven står inför samma dilemma; det finns inget riktigt sjökort.

Vi har nu på eget initiativ, för eget bruk, tagit fram en färglagd och utökad version av den handritade kartan som gjordes på 1950-talet.

Det är fortfarande inte ett riktigt sjökort men det som fanns har, anser vi, blivit mer användbart.

Gå till http://www.teamtrogdor.se/FargKartaOverBaven/ för mer information och för att ladda ner kartan.

Nästa steg blir att börja mappa de områden vi fiskar i digitalt och på så vis få ett "riktigt" sjökort som går att använda i plottern. I och med detta kort har vi i alla fall något tills dess att det blir av.

1 kommentar: